Betalen, annuleren, verlengen

Betaling

Wegens herhaalde teleurstellingen staan wij vanaf heden geen huur op krediet meer toe voor alle klantengroepen.


De huurprijzen voor onze producten dienen betaald te zijn voor de huurperiode start.
De enige uitzondering geldt wanneer producten voor meerdere maanden worden gehuurd (zie volgende alinea) of voor vaste klanten die  schriftelijke toestemming hebben.


Betalingsmethode:

Betalen kan bij voorkeur via Bankkaart of Credit card, maar ook overschrijven wordt aanvaard.
De verwerking van bankkaarten en credit cards gebeurt door Mollie BV

Overschrijving:
Indien u de voorkeur geeft aan een bankoverschijving, dan worden uw producten 'voorlopig' gereserveerd in afwachting van uw betaling.
Als de betaling niet binnen 7 dagen op onze rekening staat, dan wordt de reservatie automatisch geannuleerd.
Wanneer u voor overschrijving kiest en uw afhaaldatum is in minder dan 7 dagen, dan dient u een betalingsbewijs per e-mail te bezorgen.

Sinds juni 2018 is het niet meer mogelijk om uw bestellingen te betalen bij afhalen. Alle reservaties dienen vooraf betaald te worden.

Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden zal resulteren in een weigering van de huur of een stopzetting van de verlengingen.
In geval van fraude, valse betalingsbewijzen of vermoeden van niet correcte betalingen heeft Jave Verhuur de mogelijkheid om de huur eenzijdig stop te zetten!

Uitzonderingen op deze regel kunnen enkel toegepast worden bij vaste klanten en dit met duidelijke, schriftelijke toestemming van Jave Verhuurservice.


Annuleren:

Het kan, om welke reden dan, nodig zijn dat u uw reservatie moet annuleren.


Daar hebben wij begrip voor, maar u moet ook begrijpen dat als wij producten reserveren voor u, wij soms andere mensen moeten teleurstellen.
Bij een annulatie lopen wij niet alleen inkomsten mis, maar bestaat de mogelijkheid dat wij andere mensen ten onrechte moeten afzeggen.


Daarom gelden bij annulatie volgende regels:


Annulatie direct na of kort na uw bestelling:
In dit geval bent u ons minimale kosten verschuldigd.
Het kan zijn dat afhankelijk van de gekozen betaalmethode wel de transactiekost van onze betaalafhandelaar (Mollie BV) wordt afgehouden.
Dit gaat in de meeste gevallen om 1 tot max. 2,5 procent van het bedrag, afhankelijk van de betaalmethode, telkens met een minimum van € 1,5. 
Indien de annulatie gebeurt na de manuele bevestiging, dan hebben wij ook reeds het contract opgemaakt en vragen wij een vergoeding van € 5 voor de administratiekosten. Indien het contract nog niet werd opgemaakt, dan vervalt deze kost.


Annulatie meer dan 8 dagen voor de afhaaldatum:
In dit geval krijgt u het betaalde bedrag grotendeels terug.
Er wordt wel 25% van het huurbedrag afgehouden om de administratiekosten te bekostigen.
Het kan zijn dat afhankelijk van de gekozen betaalmethode ook de transactiekosten van onze betaalafhandelaar (Mollie BV) worden afgehouden.
Dit gaat in de meeste gevallen om 1 tot max. 2,5 procent van het bedrag, afhankelijk van de betaalmethode, telkens met een minimum van € 1,5. 


Annulatie 8 tot 2 dagen voor de afhaaldatum:
In dit geval is de kans groot dat we uw producten niet meer aan anderen kunnen verhuren en eventueel andere mensen hebben moeten teleurstellen.
In dat geval zijn wij genoodzaakt 50% van het huurbedrag in te houden. Wij zijn wel zo eerlijk om de helft van het afgehouden bedrag (minus enkele administratiekosten) om te zetten in een 'kortingsbon' die u binnen de 6 maanden opnieuw kan gebruiken in onze webshop.


Annulatie in minder dan 48 uur voor de afhaaldatum:
Dit is hoe dan ook te laat. In dat geval kunnen wij u geen terugbetaling meer bezorgen.
U krijgt wel 50% van het bedrag in een 'kortingsbon' die u binnen de 6 maanden opnieuw kan gebruiken in onze webshop.


Verlenging huur

A: Vooraf afgesproken verlenging
Wanneer u bepaalde producten meerdere maanden wil huren, dan kunnen wij toestaan dat de afrekening per maand gebeurd. U geeft reeds bij het reserveren aan dat u graag wil huren voor meerdere maanden!
In dat geval dient de eerste maand vooraf betaald te worden. De volgende maanden worden gefactureerd door middel van een verlengingsfactuur.
U ontvangt deze factuur digitaal 1 dag voor de verlenging start. Deze facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na ontvangst. Indien het om bedragen lager dan € 250 gaat en de huur meerdere maanden omvat, dan kan het zijn dat we meerdere maanden huur op voorhand vragen.


B: Niet afgesproken verlengingen
Indien u producten wil verlengen, zonder dat dit vooraf is afgesproken, dient u minimaal 3 dagen voor het einde van de huurperiode contact op te nemen. Indien mogelijk kunt u toestemming krijgen voor een verlenging.
In dat geval dient het afgesproken bedrag betaald te worden voor de verlenging ingaat!


Niet naleven betalingsvoorwaarden

Indien u nalaat tijdig te betalen, dan zullen interesten worden bijberekend conform het huurcontract.
Na 40 dagen achterstand (vanaf de factuurdatum) gaat u er automatisch mee akkoord dat de facturen geïnd worden via een incassobureau van onze keuze.
U gaat akkoord dat alle meerkosten ten gevolge hiervan ter uwer laste zijn, ook al kan de meerprijs een veelvoud zijn van de effectieve huurprijs.Prijzen

De prijzen op onze webshop zijn helder en correct. Jave Verhuurservice verbindt zich ertoe de producten te verhuren aan de vermelde prijzen, onze voorbehoud van beschikbaarheid.

Een fout is echter nooit uitgesloten. Wanneer de prijzen een duidelijke onlogica uitstralen behouden wij ons het recht de huur te weigeren aan die prijs. U krijgt in dat geval een volledige terugbetaling.


Vragen of opmerkingen?
Contacteer ons via de contactpagina.