Algemene voorwaarden verhuur

Voor elke reservatie via javeverhuur.be, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

ONZE ZAAK

 

Jave Verhuurservice

Watering 1

8020 Oostkamp - Ruddervoorde

België

 

Tel: +32 (0)485 332 321

BTW: BE 0896.760.743

 

We zijn telefonisch bereikbaar elke werkdag vanaf 12 uur.

Op zaterdag en zondag mogelijk vroeger.

 

RESERVEREN VAN PRODUCTEN

 

1.     Wanneer u een product reserveert via onze webshop zullen wij deze zo snel mogelijk behandelen.

2.     Uw reservatie is pas definitief als u de status ‘Product(en) gereserveerd’ krijgt.

3.     RESERVEREN = BETALEN . Wanneer wij uw bestelling behandelen, dan worden de producten exclusief voor u gereserveerd en kunnen wij uw producten niet meer verhuren aan anderen. Indien u uw producten niet komt afhalen dan bent u toch verplicht de huurprijs te betalen.

4.     Niet betaalde producten worden NIET klaargezet.. Wanneer u via overschrijving betaalt, dan moet het bedrag effectief op onze rekening staan de dag van afhaling (overschrijvingen kunnen max. 5 dagen onderweg zijn). Screenshots van overschrijvingen worden niet meer aanvaard omwille van eerdere negatieve ervaringen. Op deze regel kan een uitzondering gemaakt worden via een schriftelijke bevestiging.

 

Omwille van herhaaldelijke teleurstellingen passen wij deze regels strikt toe.


BESCHIKBAARHEID


Bij elk product vindt u één of meerdere beschikbaarheidknoppen. Via deze knoppen kunt u nagaan of het door u gevraagde product nog beschikbaar is op de gewenste datum.

Wij doen ons best om deze kalender zo actueel mogelijk bij te houden.

Op drukke dagen kan het echter zijn dat het updaten van deze kalender wat vertraging heeft.

Reserveert u toch een product dat niet meer beschikbaar is, dan betalen wij u onmiddellijk terug.

 

BETALEN

 

Wegens herhaalde teleurstellingen staan wij vanaf heden geen huur op krediet meer toe.

De huurprijzen voor onze producten dienen betaald te zijn voor de huurperiode start
De enige uitzondering geldt wanneer producten voor meerdere maanden worden gehuurd (zie volgende alinea) of voor klanten die  schriftelijke toestemming hebben (huur op krediet). 


Verlenging huur

A: Vooraf afgesproken verlenging
Wanneer u bepaalde producten meerdere maanden wil huren, dan kunnen wij toestaan dat de afrekening per maand gebeurd. U geeft reeds bij het reserveren aan dat u graag wil huren voor meerdere maanden!
In dat geval dient de eerste maand vooraf betaald te worden (tenzij u een schriftelijke uitzondering kreeg). De volgende maanden worden gefactureerd door middel van een verlengingsfactuur.
U ontvangt deze factuur digitaal 1 dag voor de verlenging start Deze facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na ontvangst. Indien het om bedragen lager dan € 250 gaat en de huur meerdere maanden omvat, dan kan het zijn dat we meerdere maanden huur op voorhand vragen.


B: Niet afgesproken verlengingen
Indien u producten wil verlengen, zonder dat dit vooraf is afgesproken, dient u minimaal 3 dagen voor het einde van de huurperiode contact op te nemen. Indien mogelijk kunt u toestemming krijgen voor een verlenging.
In dat geval dient het afgesproken bedrag voor de verlenging betaald te worden voor de verlenging ingaat!


Niet naleven betalingsvoorwaarden

Indien u nalaat tijdig te betalen, dan zullen interesten worden bijberekend ten bedrage van 10% per week dat de betaling uitblijft.
Na 40 dagen achterstand (vanaf de factuurdatum) gaat u er automatisch mee akkoord dat de facturen geïnd worden via een incassobureau van onze keuze.
U gaat akkoord dat alle meerkosten ten gevolge hiervan ter uwer laste zijn, ook al kan de meerprijs een veelvoud zijn van de effectieve huurprijs.


Betalingsmethode:

Betalen kan bij voorkeur via Bankkaart of Credit card, maar ook overschrijven of cash betalingen worden aanvaard.
De verwerking van bankkaarten en credit cards worden verwerkt door Mollie BV

Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden zal resulteren in een weigering van de huur of een stopzetting van de verlengingen.
In geval van fraude, valse betalingsbewijzen of vermoeden van niet correcte betalingen heeft Jave Verhuur de mogelijkheid om de huur eenzijdig stop te zetten!

Uizonderingen op deze regel kunnen enkel toegepast worden bij vaste klanten en dit met duidelijke, schriftelijke toestemming van Jave Verhuurservice.


Prijzen

De prijzen op onze webshop zijn helder en correct. Jave Verhuurservice verbindt zich ertoe de producten te verhuren aan de vermelde prijzen, onze voorbehoud van beschikbaarheid.

Een fout is echter nooit uitgesloten. Wanneer de prijzen een duidelijke onlogica uitstralen behouden wij ons het recht de huur te weigeren aan die prijs. U krijgt in dat geval een volledige terugbetaling.


Vragen of opmerkingen?
Contacteer ons via de contactpagina.

 

PRIJZEN


1.     Er is geen verschil tussen de prijzen in onze winkel en op onze website.

2.     Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en alle wettelijke bijdragen.

3.     Afhankelijk van de gekozen afhaal- of levermethode kunnen extra kosten worden aangerekend. Dit zal altijd duidelijk aangegeven worden.

  

AFHALEN / LEVEREN

 

Er zijn diverse mogelijkheden voor het afhalen van uw gehuurde producten of het laten thuisleveren.

1. Afhalen uit BOX (24/7) bij Jave Verhuurservice - Gratis

Aanbevolen methode! U kunt uw producten afhalen 24/7 via een BOX onder camerabewaking op ons adres in Oostkamp/Ruddervoorde.
Als u voor deze methode kiest, dan mag u bij de volgende stap niet kiezen voor 'betalen bij afhalen'! Een voorafbetaling is nodig omdat we het geld niet in ontvangst kunnen nemen.
Nadat wij uw bestelling behandeld hebben, mailen wij u de afhaalinstructies!


2. Afhalen op afspraak bij Jave Verhuurservice – Gratis

U kunt uw producten afhalen na afspraak en eventueel wat uitleg krijgen. De afhaling gebeurt op ons adres in Oostkamp/Ruddervoorde. Let wel, wij zijn niet permanent aanwezig, het kan dus zijn dat een afspraak         niet onmiddellijk kan. Wij nemen zelf contact op om een afspraak te maken. Wil u snel en flexibel uw producten ophalen, kies dan voor de vorige optie '24/7 ophalen via de box'!


3. Leveren en terug afhalen door Jave Verhuurservice - Kosten


Afleveren bij u thuis en nadien terug ophalen. Enkel op afspraak en indien mogelijk in de planning.

De kosten en beschikbaarheid zijn afhankelijk van uw bestemming. Neem bij voorkeur eerst contact op zodat we de producten effectief kunnen leveren op de door u gevraagde data. Wanneer deze optie niet verschijnt na ingave van uw leveradres, dan leveren wij niet in uw gebied.


4. Externe transportdienst - Kosten af te rekenen met de externe transportdienst!

Via deze methode kunt u de gehuurde producten via een externe transporteur bij u laten leveren en daarna terugsturen. Dit is niet met diensten als Bpost, DHL, enz. U maakt gebruik van een 'Express Dienst' die de       producten rechtstreeks van A naar B brengt. U staat zelf in voor de kosten. De betaling regelt u zelf met de koerierdienst.

 

DUUR


De duur van de huur wordt definitief bepaald in het huurcontract ** dat de huurder verplicht dient te ondertekenen bij het afhalen van de materialen.

** De inleverdatum kan indien nodig eenzijdig gewijzigd worden door Jave Computers/Verhuurservice, zie hiervoor artikel 9.

Indien de huurder nalaat de materialen terug te brengen op het afgesproken moment, dan wordt een vergoeding aangerekend van minimaal 1x de huurprijs per dag te laat. Daarbovenop kunnen nog extra kosten aangerekend worden als de volgende huurder hierdoor zijn producten niet kan huren zoals afgesproken.


SCHADE - HERSTELLINGEN


Het materiaal mag door de huurder niet op eigen initiatief hersteld worden, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming werd verleend door Jave Computers/Verhuurservice.

Jave Computers zorgt voor de herstelling en de kostprijs wordt integraal aangerekend aan de huurder. De huurder kan, indien mogelijk, zijn verzekering inschakelen. Jave Computers/Verhuurservice wil, indien gevraagd, een offerte overmaken aan uw verzekering. Het al dan niet inbrengen in de verzekering van de huurder doet geen afbreuk aan het feit dat de huurder sowieso verantwoordelijk blijft om de schade te vergoeden.


MELDING EN AANGIFTE


De huurder verbindt zich er toe iedere beschadiging onmiddellijk aan Jave Computers te melden. Na het melden zal Jave Computers/Verhuurservice de best mogelijk oplossing bepalen.


AANSPRAKELIJKE DERDE


Indien het materiaal beschadigd wordt door de fout van een derde, zal de huurder, Jave Computers/Verhuurservice hiervan onmiddellijk en volledig inlichten zodat wij de best mogelijke oplossing kunnen bepalen. Het is wel zo dat de huurder altijd aansprakelijk blijft. Indien het bedrag voor de herstelling niet kan gerecupereerd worden van de derde, dan zal de kost aangerekend worden aan de huurder.


WAARBORG

 

Wij vragen standaard geen waarborg. Bij langdurige huur kan afgeweken worden van deze maatregel. Met het akkoord gaan van deze voorwaarden gaat de huurder akkoord dat hij bij laattijdig inleveren of beschadiging een extra aanrekening krijgt om de schade te vergoeden. De tarieven voor laattijdig indienen zijn opgenomen in het papieren huurcontract.


SANCTIE


Indien de afspraken rond duur, schade en/of herstellingen niet correct opgevolgd worden door de huurder, zal dit tot gevolg hebben dat er, indien nodig, een extra vergoeding wordt gevraagd om het materiaal te herstellen of vervangen. Jave Compters/Verhuurservice kan de huurovereenkomst eenzijdig opzeggen. Bij laattijdig inleveren bedraagt de vergoeding 1x de huurprijs per dag te laat.


GESCHILLEN, BEVOEGDHEID, EENZIJDIGE OPZEGGING 


De klant kan de huurovereenkomst niet eenzijdig stopzetten, dit kan enkel in onderling overleg met schriftelijke bevestiging van Jave Computers/Verhuurservice.


Jave Computers/Verhuurservice heeft ten allen tijde het recht de huurovereenkomst eenzijdig stop te zetten *** en vervroegd te beëindigen. In volgende gevallen zullen wij automatisch eenzijdig opzeggen:

- In geval van niet betalen conform de afspraken.

- In geval van frauduleuze betalingen, vervalste betalingsbewijzen, ingetrokken betalingen.

- In geval van ongeoorloofd gebruik of illegale activiteiten of een vermoeden hiervan.- In elk geval waarbij wij niet zeker zijn van correct gebruik van onze toestellen.

*** In geval van eenzijdige opzegging dienen de materialen de eerst volgende werkdag binnengebracht te worden bij Jave Computers/Verhuurservice.

 

TOEPASSELIJKHEID

1.     Wij doen ons best deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat wij voor je doen en wat we van jou verwachten.

2.     Sommige producten hebben aangepaste voorwaarden, deze staan dan ook vermeld bij het product. Deze aangepaste voorwaarden hebben altijd voorrang op de algemene voorwaarden. Als ze elkaar tegenspreken geldt altijd de voorwaarde die bij het product staat!

3.     Bij problemen, spreek ons aan, wij zijn gemakkelijke mensen.

4.     Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

5.     Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via onze website.


HET AANBOD

 

We vertellen je altijd eerlijk wat, wanneer en hoe je iets kunt huren en wat het kost. Wij doen ons best om fouten te vermijden, maar ook wij zijn ‘maar’ mensen. Een foutje is niet uitgesloten. Wanneer het duidelijk om een fout gaat, gelieve ons dan te verontschuldigen voor het ongemak. Wij kunnen in geval van foutieve prijzen op de website, de koop annuleren. Wij betalen dan per direct de gemaakte kosten terug en u mag een commerciële geste verwachten in de vorm van een korting.  


DE OVEREENKOMST

1.     Je doet online zaken met ons in een veilige webomgeving. Daar werken wij dag en nacht aan.

2.     Als je een bestelling bij ons doet, krijg je daarvan een bevestiging per e-mail. Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw bestelling behandeld hebben.

3.     Wij voegen alle informatie en gegevens die je nodig hebt bij je bestelling, maar het meeste vind je ook op onze site. Het is natuurlijk wel handig als je de (digitale) bon goed bewaart.


OVERMACHT

1.     Als er sprake is van een overmachtssituatie kan het zijn dat wij onze verplichtingen richting jou niet meer kunnen waarmaken. Dat hoor je zo snel mogelijk. Zodra deze overmachtssituatie voorbij is zullen we onze beloftes inlossen. Als dat te lang duurt kan je afzien van je reservatie. Als je van tevoren al had betaald, krijg je je betaling zo snel mogelijk terug.

2.     Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we richting jou onze beloftes niet kunnen waarmaken. Hieronder vallen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.


INTELLECTUELE EIGENDOM

1.     Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door copyrights.

2.     Dit betekent dat je ons logo, website, foto's, namen, teksten, kleurencombinatie etc. niet mag kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande toestemming.


--> Versie 2.3 van onze algemene voorwaarden.

--> Laatst gewijzigd op 01/09/2017