Algemene voorwaarden verhuur

Voor elke reservatie via javeverhuur.be, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

ONZE ZAAK

 

Jave Verhuur

Waterweelde 5

8020 Oostkamp - Ruddervoorde

België

 

Tel: +32 (0)485 332 321

BTW: BE 0896.760.743

 

We zijn telefonisch bereikbaar elke werkdag vanaf 12 uur.

Op zaterdag en zondag mogelijk vroeger.

 

RESERVEREN VAN PRODUCTEN

 

1.     Wanneer u een product reserveert via onze webshop zullen wij deze zo snel mogelijk behandelen.

2.     Uw reservatie is pas definitief als u de status ‘Product(en) gereserveerd’ krijgt.

3.     RESERVEREN = BETALEN . Wanneer wij uw bestelling behandelen, dan worden de producten exclusief voor u gereserveerd en kunnen wij uw producten niet meer verhuren aan anderen. Indien u uw producten niet komt afhalen dan bent u toch verplicht de huurprijs te betalen.

4.     Niet betaalde producten worden NIET klaargezet.. Wanneer u via overschrijving betaalt, dan moet het bedrag effectief op onze rekening staan de dag van afhaling (overschrijvingen kunnen max. 5 dagen onderweg zijn). Screenshots van overschrijvingen worden niet meer aanvaard omwille van eerdere negatieve ervaringen. Op deze regel kan een uitzondering gemaakt worden via een schriftelijke bevestiging.

 

Omwille van herhaaldelijke teleurstellingen passen wij deze regels strikt toe.


BESCHIKBAARHEID


Bij elk product vindt u één of meerdere beschikbaarheidknoppen. Via deze knoppen kunt u nagaan of het door u gevraagde product nog beschikbaar is op de gewenste datum.

Wij doen ons best om deze kalender zo actueel mogelijk bij te houden.

Op drukke dagen kan het echter zijn dat het updaten van deze kalender wat vertraging heeft.

Reserveert u toch een product dat niet meer beschikbaar is, dan betalen wij u onmiddellijk terug.

 

BETALEN

 

Wegens herhaalde teleurstellingen staan wij vanaf heden geen huur op krediet meer toe voor alle klantengroepen.


De huurprijzen voor onze producten dienen betaald te zijn voor de huurperiode start
De enige uitzondering geldt wanneer producten voor meerdere maanden worden gehuurd (zie volgende alinea) of voor vaste klanten die  schriftelijke toestemming hebben.


Betalingsmethode:

Betalen kan bij voorkeur via Bankkaart of Credit card, maar ook overschrijven of cash betalingen worden aanvaard.
De verwerking van bankkaarten en credit cards worden verwerkt door Mollie BV

Overschrijving:
Indien u de voorkeur geeft aan een bankoverschijving, dan worden uw producten 'voorlopig' gereserveerd in afwachting van uw betaling.
Als de betaling niet binnen 7 dagen op onze rekening staat, dan wordt de reservatie automatisch geannuleerd.
Wanneer u voor overschrijving kiest en uw afhaaldatum is in minder dan 7 dagen, dan dient u een betalingsbewijs per e-mail te bezorgen.

Sinds juni 2018 is het niet meer mogelijk om uw bestellingen te betalen bij afhalen. Alle reservaties dienen vooraf betaald te worden.

Het niet naleven van onze betalingsvoorwaarden zal resulteren in een weigering van de huur of een stopzetting van de verlengingen.
In geval van fraude, valse betalingsbewijzen of vermoeden van niet correcte betalingen heeft Jave Verhuur de mogelijkheid om de huur eenzijdig stop te zetten!

Uitzonderingen op deze regel kunnen enkel toegepast worden bij vaste klanten en dit met duidelijke, schriftelijke toestemming van Jave Verhuurservice.


Annuleren:

Het kan, om welke reden dan, nodig zijn dat u uw reservatie moet annuleren.


Daar hebben wij begrip voor, maar u moet ook begrijpen dat als wij producten reserveren voor u, wij soms andere mensen moeten teleurstellen.
Bij een annulatie lopen wij niet alleen inkomsten mis, maar bestaat de mogelijkheid dat wij andere mensen ten onrechte moeten afzeggen.


Daarom gelden bij annulatie volgende regels:


Annulatie direct na of kort na uw bestelling:
In dit geval bent u ons minimale kosten verschuldigd.
Het kan zijn dat afhankelijk van de gekozen betaalmethode wel de transactiekost van onze betaalafhandelaar (Mollie BV) wordt afgehouden.
Dit gaat in de meeste gevallen om 1 tot max. 2,5 procent van het bedrag, afhankelijk van de betaalmethode, telkens met een minimum van € 1,5. 
Indien de annulatie gebeurt na de manuele bevestiging, dan hebben wij ook reeds het contract opgemaakt en vragen wij een vergoeding van € 5 voor de administratiekosten. Indien het contract nog niet werd opgemaakt, dan vervalt deze kost.


Annulatie meer dan 8 dagen voor de afhaaldatum:
In dit geval krijgt u het betaalde bedrag grotendeels terug.
Er wordt wel 25% van het huurbedrag afgehouden om de administratiekosten te bekostigen.
Het kan zijn dat afhankelijk van de gekozen betaalmethode ook de transactiekosten van onze betaalafhandelaar (Mollie BV) worden afgehouden.
Dit gaat in de meeste gevallen om 1 tot max. 2,5 procent van het bedrag, afhankelijk van de betaalmethode, telkens met een minimum van € 1,5. 


Annulatie 8 tot 2 dagen voor de afhaaldatum:
In dit geval is de kans groot dat we uw producten niet meer aan anderen kunnen verhuren en eventueel andere mensen hebben moeten teleurstellen.
In dat geval zijn wij genoodzaakt 50% van het huurbedrag in te houden. Wij geven u wel een kortingcode ten bedrage van de helft van het afgehouden bedrag (minus enkele administratiekosten) die u binnen de 12 maanden opnieuw kan gebruiken in onze webshop.


Annulatie in minder dan 48 uur voor de afhaaldatum:
Dit is hoe dan ook te laat. In dat geval kunnen wij u geen terugbetaling meer bezorgen.
U krijgt wel 50% van het bedrag in een 'kortingsbon' die u binnen de 12 maanden opnieuw kan gebruiken in onze webshop.


Verlenging huur

A: Vooraf afgesproken verlenging
Wanneer u bepaalde producten meerdere maanden wil huren, dan kunnen wij toestaan dat de afrekening per maand gebeurd. U geeft reeds bij het reserveren aan dat u graag wil huren voor meerdere maanden!
In dat geval dient de eerste maand vooraf betaald te worden. De volgende maanden worden gefactureerd door middel van een verlengingsfactuur.
U ontvangt deze factuur digitaal 1 dag voor de verlenging start. Deze facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na ontvangst. Indien het om bedragen lager dan € 250 gaat en de huur meerdere maanden omvat, dan kan het zijn dat we meerdere maanden huur op voorhand vragen.


B: Niet afgesproken verlengingen
Indien u producten wil verlengen, zonder dat dit vooraf is afgesproken, dient u minimaal 3 dagen voor het einde van de huurperiode contact op te nemen. Indien mogelijk kunt u toestemming krijgen voor een verlenging.
In dat geval dient het afgesproken bedrag betaald te worden voor de verlenging ingaat!


Niet naleven betalingsvoorwaarden

Indien u nalaat tijdig te betalen, dan zullen interesten worden bijberekend conform het huurcontract.
Na 40 dagen achterstand (vanaf de factuurdatum) gaat u er automatisch mee akkoord dat de facturen geïnd worden via een incassobureau van onze keuze.
U gaat akkoord dat alle meerkosten ten gevolge hiervan ter uwer laste zijn, ook al kan de meerprijs een veelvoud zijn van de effectieve huurprijs.


Prijzen

De prijzen op onze webshop zijn helder en correct. Jave Verhuurservice verbindt zich ertoe de producten te verhuren aan de vermelde prijzen, onze voorbehoud van beschikbaarheid.

Een fout is echter nooit uitgesloten. Wanneer de prijzen een duidelijke onlogica uitstralen behouden wij ons het recht de huur te weigeren aan die prijs. U krijgt in dat geval een volledige terugbetaling.

 

  

AFHALEN / LEVEREN

 

Er zijn diverse mogelijkheden voor het afhalen van uw gehuurde producten of het laten thuisleveren.

1.Afhalen uit BOX (24/7) bij Jave Verhuurservice - Gratis

Aanbevolen methode! U kunt uw producten afhalen 24/7 via een BOX onder camerabewaking op ons adres in Oostkamp/Ruddervoorde.
Als u voor deze methode kiest, dan mag u bij de volgende stap niet kiezen voor 'betalen bij afhalen'! Een voorafbetaling is nodig omdat we het geld niet in ontvangst kunnen nemen.
Nadat wij uw bestelling behandeld hebben, mailen wij u de afhaalinstructies!


2.Afhalen op afspraak bij Jave Verhuurservice – Gratis

U kunt uw producten afhalen na afspraak en eventueel wat uitleg krijgen. De afhaling gebeurt op ons adres in Oostkamp/Ruddervoorde. Let wel, wij zijn niet permanent aanwezig, het kan dus zijn dat een afspraak         niet onmiddellijk kan. Wij nemen zelf contact op om een afspraak te maken. Wil u snel en flexibel uw producten ophalen, kies dan voor de vorige optie '24/7 ophalen via de box'!


3.Verzending via bpost


Een beperkt aantal beamers wordt ook via bpost verstuurd naar de klant. In dat geval versturen wij uw beamer 2 dagen voor de gebruiksdatum zodat u het product de dag voor gebruik ontvangt. U krijgt van ons in het pakket ook de retourlabels. U dient het pakket de dag na de laatste gebruiksdag ten laatste terug op de post te doen. Dit van maandag - zaterdag. Als de dag na gebruik op zondag volt, mag u het pakket de maandag versturen.


4.Leveren en terug afhalen door Jave Verhuurservice - Kosten


Afleveren bij u thuis en nadien terug ophalen. Enkel op afspraak en indien mogelijk in de planning.

De kosten en beschikbaarheid zijn afhankelijk van uw bestemming. Neem bij voorkeur eerst contact op zodat we de producten effectief kunnen leveren op de door u gevraagde data. Wanneer deze optie niet verschijnt na ingave van uw leveradres, dan leveren wij niet in uw gebied.


5.Externe transportdienst - Kosten af te rekenen met de externe transportdienst!

Via deze methode kunt u de gehuurde producten via een externe transporteur bij u laten leveren en daarna terugsturen. Dit is niet met diensten als Bpost, DPD, enz. U maakt gebruik van een 'Express Dienst' die de producten rechtstreeks van A naar B brengt. Door de aard van onze producten kunnen wij geen pakjesdienst gebruiken. De kosten voor deze dienst liggen redelijk hoog. De facturatie gebeurt rechtstreeks door de transportdienst aan u. Dit zit dus niet inbegrepen in de huurpijs. Een schatting van de kosten kunt u bekijken op https://www.javeverhuur.be/tarieven-express/

 

DUUR


De duur van de huur wordt definitief bepaald in het huurcontract ** dat de huurder verplicht dient te ondertekenen bij het afhalen van de materialen.

** De inleverdatum kan indien nodig eenzijdig gewijzigd worden door Jave Computers/Verhuurservice, zie hiervoor artikel 9.

Indien de huurder nalaat de materialen terug te brengen op het afgesproken moment, dan wordt een vergoeding aangerekend van minimaal 1x de huurprijs per dag te laat. Daarbovenop kunnen nog extra kosten aangerekend worden als de volgende huurder hierdoor zijn producten niet kan huren zoals afgesproken.


VERLIES/DIEFSTAL SCHADE - HERSTELLINGEN


Bij verlies of diefstal is de huurder de nieuwwaarde van de toestellen verschuldigd een Jave Computers / Verhuurservice.

Het materiaal mag door de huurder niet op eigen initiatief hersteld worden, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming werd verleend door Jave Computers/Verhuurservice.

Jave Computers zorgt voor de herstelling en de kostprijs wordt integraal aangerekend aan de huurder. De huurder kan, indien mogelijk, zijn verzekering inschakelen. Jave Computers/Verhuurservice wil, indien gevraagd, een offerte overmaken aan uw verzekering. Het al dan niet inbrengen in de verzekering van de huurder doet geen afbreuk aan het feit dat de huurder sowieso verantwoordelijk blijft om de schade te vergoeden.


MELDING EN AANGIFTE


De huurder verbindt zich er toe iedere beschadiging onmiddellijk aan Jave Computers te melden. Na het melden zal Jave Computers/Verhuurservice de best mogelijk oplossing bepalen.


AANSPRAKELIJKE DERDE


Indien het materiaal beschadigd wordt door de fout van een derde, zal de huurder, Jave Computers/Verhuurservice hiervan onmiddellijk en volledig inlichten zodat wij de best mogelijke oplossing kunnen bepalen. Het is wel zo dat de huurder altijd aansprakelijk blijft. Indien het bedrag voor de herstelling niet kan gerecupereerd worden van de derde, dan zal de kost aangerekend worden aan de huurder.


WAARBORG

 

Wij vragen standaard geen waarborg. Bij langdurige huur kan afgeweken worden van deze maatregel. Met het akkoord gaan van deze voorwaarden gaat de huurder akkoord dat hij bij laattijdig inleveren of beschadiging een extra aanrekening krijgt om de schade te vergoeden. De tarieven voor laattijdig indienen zijn opgenomen in het papieren huurcontract.


SANCTIE


Indien de afspraken rond duur, schade en/of herstellingen niet correct opgevolgd worden door de huurder, zal dit tot gevolg hebben dat er, indien nodig, een extra vergoeding wordt gevraagd om het materiaal te herstellen of vervangen. Jave Compters/Verhuurservice kan de huurovereenkomst eenzijdig opzeggen. Bij laattijdig inleveren bedraagt de vergoeding 1x de huurprijs per dag te laat. Als u de gehuurde goederen niet inlevert, u alle contact verbreekt en geen geldige overmacht inroept, dan geeft u Jave Computers/Verhuur automatisch de toestemming de camerabeelden van de ophaling met uw persoonsgegevens publiek te publiceren, met als doel onze materialen te vinden. Dit ten vroegste de tweede dag na de contractuele inleverdatum.


GESCHILLEN, BEVOEGDHEID, EENZIJDIGE OPZEGGING 


De klant kan de huurovereenkomst niet eenzijdig stopzetten, dit kan enkel in onderling overleg met schriftelijke bevestiging van Jave Computers/Verhuurservice.


Jave Computers/Verhuurservice heeft ten allen tijde het recht de huurovereenkomst eenzijdig stop te zetten *** en vervroegd te beëindigen. In volgende gevallen zullen wij automatisch eenzijdig opzeggen:

- In geval van niet betalen conform de afspraken.

- In geval van frauduleuze betalingen, vervalste betalingsbewijzen, ingetrokken betalingen.

- In geval van ongeoorloofd gebruik of illegale activiteiten of een vermoeden hiervan.

- In elk geval waarbij wij niet zeker zijn van correct gebruik van onze toestellen.

*** In geval van eenzijdige opzegging dienen de materialen de eerst volgende werkdag binnengebracht te worden bij Jave Computers/Verhuurservice.


Privacy

Videobeelden: Bij afhaling worden videobeelden gemaakt door de aanwezige beveiligingscamera’s. Deze beelden worden verwijderd als de materialen compleet en in goede staat zijn ingeleverd. Zie ook artikel 8 voor geoorloofd gebruik van deze beelden.
Tracking: De meeste van onze materialen zijn uitgerust met GPS-trackers. De data van deze trackers wordt bijgehouden tot het moment dat de materialen zijn ingeleverd. Bij niet inleveren kan de data van de trackers doorgegeven worden aan de bevoegde instantie om onze materialen terug te vinden.

 

TOEPASSELIJKHEID

1.     Wij doen ons best deze algemene voorwaarden onder jouw aandacht te brengen. Er staat namelijk in wat wij voor je doen en wat we van jou verwachten.

2.     Sommige producten hebben aangepaste voorwaarden, deze staan dan ook vermeld bij het product. Deze aangepaste voorwaarden hebben altijd voorrang op de algemene voorwaarden. Als ze elkaar tegenspreken geldt altijd de voorwaarde die bij het product staat!

3.     Bij problemen, spreek ons aan, wij zijn gemakkelijke mensen.

4.     Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

5.     Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via onze website.


Bij niet naleven van de voorwaarden zullen wij automatisch een gepaste klacht indienen bij de politie of indien nodig rechterlijke stappen ondernemen ****.
**** Alle kosten voortvloeiend uit rechterlijke stappen zijn ten laste van de huurder. Dit omvat onder andere onze advocaatkosten en alle procedurekosten.


HET AANBOD

 

We vertellen je altijd eerlijk wat, wanneer en hoe je iets kunt huren en wat het kost. Wij doen ons best om fouten te vermijden, maar ook wij zijn ‘maar’ mensen. Een foutje is niet uitgesloten. Wanneer het duidelijk om een fout gaat, gelieve ons dan te verontschuldigen voor het ongemak. Wij kunnen in geval van foutieve prijzen op de website, de koop annuleren. Wij betalen dan per direct de gemaakte kosten terug en u mag een commerciële geste verwachten in de vorm van een korting.  


DE OVEREENKOMST

1.     Je doet online zaken met ons in een veilige webomgeving. Daar werken wij dag en nacht aan.

2.     Als je een bestelling bij ons doet, krijg je daarvan een bevestiging per e-mail. Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw bestelling behandeld hebben.

3.     Wij voegen alle informatie en gegevens die je nodig hebt bij je bestelling, maar het meeste vind je ook op onze site. Het is natuurlijk wel handig als je de (digitale) bon goed bewaart.


OVERMACHT

1.     Als er sprake is van een overmachtssituatie kan het zijn dat wij onze verplichtingen richting jou niet meer kunnen waarmaken. Dat hoor je zo snel mogelijk. Zodra deze overmachtssituatie voorbij is zullen we onze beloftes inlossen. Als dat te lang duurt kan je afzien van je reservatie. Als je van tevoren al had betaald, krijg je je betaling zo snel mogelijk terug.

2.     Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle waardoor we richting jou onze beloftes niet kunnen waarmaken. Hieronder vallen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.


INTELLECTUELE EIGENDOM

1.     Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door copyrights.

2.     Dit betekent dat je ons logo, website, foto's, namen, teksten, kleurencombinatie etc. niet mag kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande toestemming.


GDPR/AVG

Conform de Europese privacy wetgeving hebt u als gebruiker van onze webshop alle mogelijkheden om uw data op onze webshop te laten verwijderen/aanpassen.

- Al uw persoonlijke gegevens aanpassen
- In/Uitschrijven voor onze nieuwsbrief
- Al uw data downloaden
- Een rapport aanvragen van uw data
- Uw recht om vergeten te worden claimen en al uw gegevens in onze databank verwijderen

Wij verbinden ons er toe om geen enkele persoonlijke data door te geven aan derden.
Alle data die wij bewaren is strikt noodzakelijk voor de goede werking van onze shop of voor administratieve doeleinden zoals facturatie en opvolging van uw bestellingen.


--> Versie 5.1 van onze algemene voorwaarden.

--> Laatst gewijzigd op 10/11/2023